banneri

 

 

MaBion toiminnasta vastaa luomuasiantuntija Marika Auersalmi, jolla on yli 10 vuoden
kokemus luomuelintarvikeketjusta tutkimuksessa, tiedotustyössä ja päivittäistavarakaupassa.
Koulutukseltaan Marika on hotellivirkailija, tradenomi ja elintarviketieteiden maisteri.
Työelämän ja opiskelun yhdistelemä on antanut monipuolisen kuvan luomusta, elintarvikealasta ja markkinoinnista.
Katso tarkempi ansioluettelo työtehtävistä ja koulutuksesta LinkedIn sivulta.


Marika on innostunut ja sitoutunut luomumarkkinoiden kehittäjä – taitoa, tahtoa ja uuden oppimisen valmiutta löytyy erilaisten tilainteiden hoitamiseen.

 

 

Yhteistyökumppaneiden verkosto

 

Yhdessä tekemällä ideat ovat moninaisemmat, voimavarat isommat. MaBion yhteistyö-
kumppaneiden verkostosta löytyy pk‐yrittäjien arkea ymmärtäviä ja kestävän kehityksen
arvojen mukaiseen työhön sitoutuneita ammattilaisia.

Tarvitsetko graafista suunnittelijaa, valokuvaajaa, strategista yritystoiminnan kehittäjää, yhteiskuntavastuuohjelman suunnittelijaa ja viestijää, messurakentajaa, tuotekehittäjää tai elintarvikealan säännöt ymmärtävää henkilöä, jonka kanssa saat luomu‐ ja omavalvonta ohjelmat kerralla kuntoon?